Sự khác nhau giữa bộ dụng cụ Carving và bộ dụng cụ Whittling

Sự khác nhau giữa bộ dụng cụ Carving và bộ dụng cụ Whittling
Carving dùng để đục đẽo chạm trổ tạo hoa văn texture… trên bề mặt phôi lớn, theo kiểu tác động sắn đục thẳng vào thớ gỗ.
bo dung cu carving
Whittling đẽo (gọt) ra model con này con nọ, cái cốc gỗ, muỗng gỗ chẳng hạn (kiểu hình khối 3d) theo kiểu cắt, gọt theo thớ.
Người ta vẫn hay gọi chung là Carving và tất nhiên dùng đục vẫn có thể làm ra được con voi dưới đây nhưng với sản phẩm nhỏ, bề mặt hoàn thiện như hình bên dưới. Đây là bộ dụng cụ tinh giản nhất (hoặc chỉ cần mỗi 1 con dao ở giữa)
Bo dung cu Whittling
con voi bang go

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *