Hướng dẫn chế khoan tay thành khoan bàn

Hướng dẫn chế khoan tay thành khoan bàn. Đây là máy khoan bàn chế từ khoan tay Bosch D 24RE.
Con này đầu kẹp hay đầu gài? Làm khoan bàn nên dùng loại kẹp hơn. Nguyên bản của nó là đầu gài ( lắp nhanh) mình phải mua thêm đầu lai nữa
che khoan tay thanh khoan ban

Đầu kẹp mũi khoan mới chắc chứ đầu gài nó có độ rơ không làm khoan bàn được

che khoan tay thanh khoan ban 2

che khoan tay thanh khoan ban 4

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *