Chiêu sinh khoá học làm đồ mộc khoá thứ 12
Thông báo Khai Giảng Khoá 12- Lớp Học Nghề Mộc vào ngày 19/2 (dương lịch) năm 2017! 1. Lớp số 1. Lớp Căn Bản Phổ thông (6-8 tuần) dành cho mọi đối tượng. Học vào thứ 7; chủ nhật 2. Lớp số 2. Lớp Căn bản Chuyên nghiệp (8-10 tuần): Học vào các ngày trong… (0 comment)