Hướng dẫn sử dụng máy khoan nghề mộc
Máy khoan nghề mộc khác với các máy khoan khác đó là khoan vào gỗ. Điểm khác biệt giữa khoan gỗ và khoan bê tông ở độ chính xác. Trong ngành mộc vị trí khoan cần chính xác hơn là khoan bê tông. Mũi khoan cũng rất quan trọng, nó góp phần tạo độ chính… (0 comment)

Hướng dẫn cách sử dụng cưa tay nghề mộc
Hướng dẫn cách sử dụng cưa tay nghề mộc. Bên cạnh cưa máy như cưa đĩa, cưa lọng thì trong một số trường hợp chúng ta vẫn nên có một cái cưa tay. Dưới đây là video hướng dẫn cách sử dụng cưa tay hiệu quả ít tốn sức nhất.… (0 comment)