Hướng dẫn cách làm súng bắn thun bằng gỗ
Hướng dẫn cách làm súng bắn thun bằng gỗ. Để bắt đầu bạn phải chuẩn bị đầy đủ đồ dùng theo video dưới đây: Mình đã làm theo video này và súng hoạt động khá tốt. Dưới đây là thành phẩm của mình: Các bạn lưu ý là nếu súng không hoạt động có thể… (0 comment)