Cách dùng keo sữa để nối các tấm gỗ lại với nhau

Cách dùng keo sữa để nối các tấm gỗ lại với nhau. Lưu ý là keo sữa dính rất chắc nha các bạn. Bạn có thể dùng búa đập tấm gỗ, chắc chắn chỗ gãy ra không phải là chỗ dán keo.

Cái chai màu trắng chính là keo sữa các bạn có thể mua ở bất kỳ tiệm bán dụng cụ nghề mộc nào nhé. Keo sữa là keo tốt nhất để dán các tấm gỗ lại với nhau nhé.

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *