Cách chà nhám cạnh chỉ sau khi vuốt cong bằng router

Cách chà nhám cạnh chỉ sau khi vuốt cong bằng router. Khi bo các cạnh bằng router cho hộp gỗ hoặc khung tranh, chạy chỉ cạnh bàn ghế v.v… các bạn muốn chà nhám thì có cách như sau:

Tìm cây sắt có đường kính tương đương với đường chạy chỉ. Trong hình là cây sắt phi 6mm. Dùng keo dán sắt dán miếng giấy chà nhám vào thanh gỗ và cây sắt.

cach cha nham canh chi
cach cha nham canh chi 2

cach cha nham canh chi 3

cach cha nham canh chi 4

cach cha nham canh chi 5

cach cha nham canh chi 6

 

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *